P e n d e n t e   d e   a c t u a l i z a r

2.013-2.014 / 1ª AUTONÓMICA GRUPO 5º

                                                          

ESCUDOS


PRIMEIRO ESCUDO OFICIAL 1945-1.946

ESCUDO UTILIZADO ENTRE 1.946 E 1.950
ESCUDO UTILIZADO EN TODA A SEGUNDA ETAPA, DE 1.959 A 1.970

ESCUDO ACTUAL DO CLÚB

PRESIDENTES


1.946-1.949 MAXIMINO PERALBA FREIRIA
1.959-1.970 MANUEL FILGUEIRAS PALMAS
1.977-1.983 LUIS GAYO RIVAS
1.983-1.985 MANUEL MAGALLANES VEIGA
1.985-1.986 ANTONIO FERRADAS FERRADAS
1.986-1.988 LUIS VARELA PIÑEIRO
1.988-1.993 MANUEL FILGUEIRA GONZALEZ
1.993-1.996 JULIO PIÑEIRO FERRADAS
1.996-1.997 CESAREO ROCHA SOLLA
1.997-2.000 BASILIO VERDEAL GONZALEZ
2.000-2.001 MANUEL FERNANDEZ GIL
2.001 J. ANTONIO MARTINEZ PAZOS

CAMPO DE XOGOCampo da Granxa, ubicado en Palmás, inaugurado ó 3 de Marzo de 1.946.  Dende entón tivo varias reformas, a última no 2.011 co a reforma total das instalacions e dotacion de herba artificial
As medidas son de 98 x 53 m, e a capacidade é de 265 espectadores.